Počet absolventů magisterského stupně v roce 2013/14
magistrů

Document validity has expired.

Document validity has expired.