Celkový počet studentů pro akademický rok 2014/2015
257 studentů

Lecture cycles