Kód studijního oboru Průmyslový design
KKOV 8206R043

Office of The Faculty Treasurer

Ing. Jan Krnáč, Faculty Treasurer

Ivana Chvátalová, Accounting

Bc. Marcela Jirků, Finance Officer, Human Resources, Inventory Management