Historická verze stránek FaVU, prosím přejděte na nový web.Vyhledávání

Získej titul
BcA.MgA.PhD

3D studio

Fakulta výtvarných umění VUT v Brně od roku 2007 provozuje 3D studio, které má k dispozici technologie s metodou FDM (Fused Deposition Modeling) a 3D optical digitizing. Tyto metody lze uplatnit v umělecké tvorbě k usnadnění technologických postupů a zrychlení realizací náročnějších projektů. V současné době studio disponuje 3D scannerem ATOS I, s jehož pomocí lze převádět fyzické modely do digitální podoby a je možno s nimi dále pracovat ve virtuálním prostředí počítače. Ve specializovaném programu se virtualizované modely dále upravují a za pomoci 3D tiskárny je lze převést zpět do reálných, fyzických modelů.

3D tiskárna pracuje s metodou FDM (Fused Deposition Modeling), což je metoda tavení a postupného nanášení materiálu po velmi tenkých vrstvách. Fyzický model vzniká postupně od základny a roste po tenkých vrstvách nahoru. Tato metoda umožňuje vystavět i vnitřní složité struktury. Vytištění fyzického modelu trvá 3D tiskárně až několik hodin, délka tisku závisí na složitosti a velikosti zadaného modelu. Pro stavbu modelu se používá netoxický ABS plastový materiál. Pomocí 3D tiskárny lze vytvářet mimo jiné i modely, které by jinak byly naprosto nerealizovatelné. Studio je vybaveno dvěma tiskárnami: 3D tiskárnou Dimension SST 768 a ZPrinter 450.

Webové stránky 3D studia: http://3dstudio.ffa.vutbr.cz/ 

Kontakt


doc. Mgr. Tomáš Medek, vedoucí 3D Studia

(+420)541 14 6811
tmedek x ffa.vutbr.cz

Údolní 244/53, Brno
Ateliér sochařství 1