Vyhledávání

Počet absolventů magisterského stupně v roce 2013/14
magistrů

Disciplinární komise

Složení Disciplinární komise FaVU VUT v Brně schváleno AS FaVU VUT v Brně dne 13. 1. 2016, funkční období 1. 2. 2016 - 1. 2. 2018

  předseda

  tajemník poradního sboru

  člen

  Kontakt FaVU


  Fakulta výtvarných umění VUT v Brně

   

  (+420) 541 14 6850
   

   


  Korespondenční adresa

  FaVU VUT v Brně, Údolní 244/53, 602 00 Brno

   

  Bankovní spojení

  Číslo účtu: 111 043 273 / 0300 (ČSOB)

  Konstantní symbol: 0379

  VUT v Brně (FaVU), Antonínská 1, 601 90 Brno