Vyhledávání

Kabinet večerní kresby

Program večerní kresby

Kresba aktu, která se realizuje v hodinách večerní kresby, patří mezi tradiční studijní disciplíny na vysokých uměleckých školách. Výuka vede studenty k úspěšnému a efektivnímu zvládnutí předmětné kresby, jež je samozřejmou součástí profilu absolventa vysoké umělecké školy. Předmětem studia je lidská figura, její konstrukce, proporce, antropometrie, anatomie, fyziologie i výraz.

Informace o lidském těle si studenti osvojují prostřednictvím různých druhů kresby, která současně rozvíjí jejich mentální schopnosti a dovednosti. Zobrazování figury jako trojrozměrného prvku na dvojrozměrnou plochu rozvíjí analytické schopnosti. Kreslení podle předlohy – v daném případě aktu – vyžaduje od studenta trpělivost při jejím dlouhodobém, soustředěném pozorování. Předmětem zájmu je v rámci kurzu rovněž kresba sama o sobě – její rozvoj a kultivace kresebného přednesu.

Ve cvičeních vznikají i kresby, které nemají ambici být studiemi. Po zvládnutí principů realistické kresby student zobrazovaný akt „interpretuje“ na základě svého temperamentu či na základě svého „cítění“. Takovýto subjektivní způsob kresby – ovšem založený na jistotě získané nastudováním racionálních základů – může vést k pozoruhodným výsledkům: k individuálnímu rukopisu a k originalitě kresebného projevu.

Styl či rukopis sám o sobě však nemá být cílem. Cílem je jistota v kreslení, která s sebou následně přináší rukopis jako projev osobní zkušenosti a temperamentu zároveň.Výuka ve večerní kresbě od studentů vyžaduje orientaci v základní terminologii z oblasti lidské anatomie, morfologie i antropologie, orientaci v terminologii z oblasti lineární perspektivy a chápání principů vzdušné perspektivy. Schopnost reagovat na odkazy z oblasti dějin umění je samozřejmostí.

Kontakt kabinetu večerní kresby


janl@ffa.vutbr.cz

tel. (+420) 54114 6516