Historická verze stránek FaVU, prosím přejděte na nový web.Vyhledávání

Počet doktorandů pro akademický rok 2014/2015
16 doktorandů

Letní kurz kresby aktu a figurální kresby 2019/uzávěrka přihlášek/28. 6. 19

Fakulta výtvarných umění VUT V BRNĚ pořádá pro veřejnost letní kurz kresby aktu a figurální kresby 2019. Náplň kurzu: kresba aktu, figury a portrétu podle živých modelů a sádrových odlitků.

Kurz je určen začínajícím i pokročilým zájemcům o kresbu figury a uchazečům o studium na uměleckých výtvarných školách.

Zájemci z řad veřejnosti, kteří doposud neprošli školením v kresbě, si v kurzu osvojí základní kreslířské návyky a zručnosti a zorientují se v oblasti studijní kresby. Pokročilým zájemcům kurz nabízí prostor pro rozvoj individuálních schopností ve výrazové kresbě.

Přihlášky do kurzu zasílejte do 28. června 2019 na adresu lektora

Jána Lastomírského – janl@ffa.vutbr.cz

Informace o kurzu:

Lektor: Mgr. et MgA. Ján Lastomírsky

Celkový rozsah kurzu: 40 vyučovacích hodin od pondělí do pátku v lekcích dopoledne (8.00–11.30) a odpoledne (13.00–16.30)

Termín konání kurzu: 8. - 12. červenec 2019

Místo konání kurzu: FaVU VUT v Brně, Údolní 53,

místnost č.: 114 – kreslírna Kabinetu večerní kresby

Počet účastníků kurzu: 14

Cena kurzu: 5 000,- Kč, platba probíhá v hotovosti v rámci první lekce

Cena kurzu zahrnuje veškerý materiál, modely a výtvarné pomůcky.

Přihláška je závazná. Formulář přihlášky najdete v přiloženém dokumentu.


simkova x ffa.vutbr.cz

Údolní 244/53 Brno
(+420) 541 14 6828

budova U2, místnost 313
(+420) 774 975 840

 

Konzultace po předchozí domluvě.