Vyhledávání

Kód studijního oboru Průmyslový design
KKOV 8206R043

Akademický senát FaVU

Komora akademických pracovníků AS FAVU

  předseda akademického senátu

  místopředseda akademického senátu

  člen

  Studentská komora AS FAVU

   člen

   Ekonomická komise

    předseda

    člen

    Legislativní komise

     předseda

     člen

     Kontakt FaVU


     Fakulta výtvarných umění VUT v Brně

      

     (+420) 541 14 6850
      

      


     Korespondenční adresa

     FaVU VUT v Brně, Údolní 244/53, 602 00 Brno

      

     Bankovní spojení

     Číslo účtu: 111 043 273 / 0300 (ČSOB)

     Konstantní symbol: 0379

     VUT v Brně (FaVU), Antonínská 1, 601 90 Brno