Historická verze stránek FaVU, prosím přejděte na nový web.Vyhledávání

Kód studijního oboru Průmyslový design
KKOV 8206R043

Studijní oddělení

Studijní oddělení

Hana Křížová

HanaKřížová

321/U2, vedoucí oddělení, magistři, přijímačky

+420 54114 6806
krizova@ffa.vutbr.cz


Jana Janečková

JanaJanečková

321/U2, bakaláři

+420 54114 6803
janeckova@ffa.vutbr.cz


Mgr. Klára Ergensová, DiS.

Mgr.

KláraErgensová

DiS.

321/U2, doktorandi, zahraniční studenti

+420 54114 6804
ergensova@ffa.vutbr.cz

Studijní oddělení fakulty vyřizuje studijní záležitosti studentů, jejich žádosti, včetně přerušení studia a individuálních studijních plánů. Vydává potvrzení o studiu, o vykonaných zápočtech a zkouškách a doklady o ukončení studia. Poskytuje poradenskou a informační činnost se zvláštním zaměřením na studenty prvního ročníku. Vede matriku studentů, eviduje poplatky spojené se studiem a vyřizuje náležitosti stipendií a odměn studentů. Zajišťuje průběh bakalářského, návazného magisterského a doktorského programu a ve spolupráci se zahraničním oddělením také návazného magisterského studijního programu v anglickém jazyce. Zajišťuje uznávání předmětů z jiného studia a nostrifikace, dále průběh přijímacích zkoušek, přijímání uchazečů a odvolací řízení. Vede evidenci uchazečů o studium a podává informace o přijímacím řízení. Zajišťuje imatrikulace a promoce.

Úřední hodiny
Po 10:00–12:00 13:00–15:00
St 10:00–12:00 13:00–15:00
Čt 10:00–12:00  
Studijní oddělení bude od 1. 7. do 13. 8. 2019 (včetně) uzavřeno. Od 14. 8. do 28. 8. 2019 jsou úřední hodiny stanoveny na každou středu od 10:00 do 12:00 hodin. V nutných případech je možné studijní odd. kontaktovat e-mailem (studijni@ffa.vutbr.cz).

Korespondenční adresa
Studijní oddělení
Fakulta výtvarných umění VUT
Údolní 244/53
602 00 Brno

Místnost č. 321, budova U2 (FaVU VUT, Údolní 244/53, 602 00 Brno).

Kontakt studijního oddělení


Údolní 53, Brno
Místnost č.321

 

Studijní oddělení

1. a 2. ročník bakalářského studia, magisterské studium, přijímací řízení do bakalářského a magisterského studia

krizova x ffa.vutbr.cz

 
(+420) 541 14 6806

 

3. a 4. ročník bakalářského studia
janeckova x ffa.vutbr.cz

 
(+420) 541 14 6803

 

Zahraniční oddělení
ergensova x ffa.vutbr.cz

 
(+420) 541 14 6804


 

Úřední hodiny

Po
10:00 - 12:00   13:00 - 15:00

St
10:00 - 12:00   13:00 - 15:00

Čt
10:00 - 12:00