Vyhledávání

Milan Houser (7. děkan FaVU)
Milan Houser

Tajemník

Funkce tajemníka je dána zákonem č. 111/1998 Sb., § 32 v platném znění. Tajemník řídí hospodaření a vnitřní správu fakulty.

Tajemník fakulty řeší rovněž personální otázky:
- nástupy a výstupy zaměstnanců
- mzdové otázky (podklady)
- dohody a odměny z dohod
- podklady pro statistiky a analýzy
- spolupráci s rektorátem VUT v Brně, Městskou správou sociálního zabezpečení, Úřadem práce ČR, zdravotními pojišťovnami apod.
- závazky vyplývající z kolektivní smlouvy

Kontakt tajemník


krnac x ffa.vutbr.cz

Údolní 244/53, Brno
(+420) 541 14 6801

budova U2, místnost č. 319