Vyhledávání

Telefon FaVU
541 14 6850

SD 2/2017 Směrnice děkana FaVU VUT v Brně o podmínkách přijímacího řízení do prezenční formy bakalářského sutdijního programu B8206 na akademický rok 2018/2019


Publikováno: 20.04.2017 12:11

Zkrácený odkaz: http://www.ffa.vutbr.cz/favu/uredni-deska/smernice-a-narizeni/f24414/d141466

Kontakt FaVU


Fakulta výtvarných umění VUT v Brně

 

(+420) 541 14 6850
 

 


Korespondenční adresa

FaVU VUT v Brně, Údolní 244/53, 602 00 Brno

 

Bankovní spojení

Číslo účtu: 111 043 273 / 0300 (ČSOB)

Konstantní symbol: 0379

VUT v Brně (FaVU), Antonínská 1, 601 90 Brno