Vyhledávání

Získej titul
BcA.MgA.PhD

Směrnice děkana č. S6/2011 - Harmonogram akademického roku 2011/2012

Směrnice děkana č. S6/2011 - Harmonogram akademického roku 2011/2012


Publikováno: 25.05.2011

Zkrácený odkaz: http://www.ffa.vutbr.cz/favu/uredni-deska/smernice-a-narizeni/f24414/d64660

Kontakt FaVU


Fakulta výtvarných umění VUT v Brně

 

(+420) 541 14 6850
Fax: 543 21 2670

 

Budovy

Rybářská 125/13/15, 603 00 Brno
Údolní 496/19a, 602 00 Brno

 

Korespondenční adresa

FaVU VUT v Brně, Rybářská 125/13/15, 603 00 Brno

 

Bankovní spojení

Číslo účtu: 111 043 273 / 0300 (ČSOB)

Konstantní symbol: 0379

VUT v Brně (FaVU), Antonínská 1, 601 90 Brno