Vyhledávání

Získej titul
BcA.MgA.PhD

Kontakt FaVU


Fakulta výtvarných umění VUT v Brně

 

(+420) 541 14 6850
 

 

Budovy

Rybářská 125/13/15, 603 00 Brno
Údolní 496/19a, 602 00 Brno

 

Korespondenční adresa

FaVU VUT v Brně, Rybářská 125/13/15, 603 00 Brno

 

Bankovní spojení

Číslo účtu: 111 043 273 / 0300 (ČSOB)

Konstantní symbol: 0379

VUT v Brně (FaVU), Antonínská 1, 601 90 Brno