Vyhledávání

Počet absolventů magisterského stupně v roce 2013/14
magistrů

Výroční zpráva FaVU VUT v Brně o činnosti za r. 2012


Publikováno: 03.07.2013

Zkrácený odkaz: http://www.ffa.vutbr.cz/favu/vyrocni-zpravy/f24416/d82407