Historická verze stránek FaVU, prosím přejděte na nový web.Vyhledávání

Galerie AULA

Galerie Aula – In Forma

Výzva pro studenty FaVU VUT v Brně k předkládání projektů
na kalendářní rok 2013

Uzávěrka: 30. 11. 2012

Galerie Aula FaVU VUT v Brně vyhlašuje interní výběrové řízení pro rok 2013 na kreativní projekty do Galerie Aula (situované v budově na Údolní 495/19, 602 00 Brno). Prostor galerie otevírá možnost realizace individuálních a kolektivních výstav, workshopů, přednášek, projekcí a performance.

Cílem Galerie Aula pro rok 2013 je dát prostor především studentům FaVU VUT
v Brně pro tvorbu, setkávání, prezentaci, dialog a soustředěný experiment. Vítány jsou zejména výstavní projekty, které nabízí i doprovodný program formou komentované prohlídky, tvůrčí dílny, přednášky, projekce.

Výzva je otevřena také kurátorům, kteří mají zájem o spolupráci se studenty FaVU.

Podmínkou všech realizací je účast minimálně jednoho studenta FaVU VUT v Brně.

Galerie Aula nabízí základní technické vybavení, propagaci projektu a finanční podporu projektu max. do výše 5 tis. Kč.

Žadatelé spolu s vyplněnou přihláškou předkládají také podrobný popis projektu a obrazovou přílohu projektu.

V kalendářním roce 2013 se uskuteční 8–10 projektů, které vybere galerijní rada FaVU VUT v Brně. Informace o výsledcích výběrového řízení budou zveřejněny na internetových stránkách http://galerieaula.ffa.vutbr.cz do 10. prosince 2012.

Vyplněné přihlášky se stanovenými přílohami prosím posílejte do 30. 11. 2012 na e-mail: aula@ffa.vutbr.cz.

Aula

Kontakt


provoz galerie do odvolání pozastaven

aula@ffa.vutbr.cz

541 14 6550