Historická verze stránek FaVU, prosím přejděte na nový web.Vyhledávání

Galerie AULA

Partneři: Roche, s.r.o. – www.roche.cz

FaVU VUT v Brně děkuje společnosti Roche za přízeň a za podporu výstavních projektů realizovaných v roce 2013 v Galerii Aula a dalších fakultních aktivit, zejména pak publikační činnosti. Bližší informace o projektech realizovaných FaVU VUT v Brně v roce 2013 a podpořených společností Roche najdete v přiloženém dokumentu.

Díky finančním prostředkům věnovaným FaVU VUT v Brně společností Roche byly v roce 2013 vydány následující tituly:

HOUSER, Milan – RULLER, Tomáš, ŠTYSOVÁ, Anna – KONVICA, Jakub. Diplomanti FaVU 2013. 1. vyd. Brno: Vysoké učení technické, Fakulta výtvarných umění, 2013. 100 s. ISBN: 978-80-214-4743-1.

Edice FaVU – PhD.:
DUB, Petr. Vybrané postkonceptuální přístupy v současné české malbě. 1. vyd. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta výtvarných umění, 2012. 140 s. ISBN: 978-80-214-4656-4.

JANEČKOVÁ, Zuzana. Slovník anonymity. 1. vyd. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta výtvarných umění, 2012. 168 s. ISBN: 978-80-214-4655-7.

Aula

Kontakt


provoz galerie do odvolání pozastaven

aula@ffa.vutbr.cz

541 14 6550