Historická verze stránek FaVU, prosím přejděte na nový web.Vyhledávání

Získej titul
BcA.MgA.PhD
Ambrůz Jan, prof. akad. soch.
Artamonov Vasil, MgA.
Baloun Vít, MgA.
Bartlová Milena, prof. PhDr., CSc.
Bartlová Milena, prof. PhDr., CSc.
Bařina Karel, MgA., DiS.
Bronni Benjamin
Cenek Filip, doc. MgA.
di Lenardo Jana
Dvořák Vojtěch
Ergensová Klára, Mgr., DiS.
Fajnor Richard, doc. Mgr.
Fňukal Jan
Gabriel Michal, prof. akad. soch.
Gravlejs Ivars, MgA.
Havlík Vladimír, doc. Mgr.
Hejmová Tereza, MgA.
Helia De Felice Jennifer, MgA., Ph.D.
Hládeková Katarína, MgA., Ph.D.
Hlavenka Tomáš, MgA.
Homola Ondřej, MgA.
Horáček Radek, prof. PaeDr., Ph.D.
Horáková Jana, doc. Mgr., Ph.D.
Hořínek Matouš, Mgr.
Houser Milan, doc. MgA.
Hrůza Tomáš, MgA.
Chamonikolasová Kaliopi, PhDr., Ph.D.
Chvátalová Ivana
Janečková Jana
Javůrek Tomáš, Mgr., DiS.
Jirků Marcela, Bc.
Klímová Barbora, doc. MgA., ArtD.
Klodová Lenka, doc. Mgr.A, Ph.D.
Kohoutková Karolína, MgA.
Koklesová Bohunka, doc. Mgr., Ph.D.
Koleček Michal, prof. Mgr., Ph.D.
Korbička Pavel, doc. Mgr.
Koryčánek Rostislav, Mgr.
Kořínková Jana, Mgr., Ph.D.
Křížová Hana
Kubíková Zuzana, Mgr.
Kupková Marika, Mgr., Ph.D.
Kvíčala Petr, prof. MgA.
Lastomirský Ján, Mgr. et MgA.
Lidmila Jan, MgA.
Lungová Barbora, Mgr. et MgA.
Magid Václav, doc. Mgr.
Macháček Mikuláš, doc. MgA.
Malý Břetislav, MgA.
Mazanec Martin, Mgr., Ph.D.
Medek Tomáš, doc. Mgr.
Mikoška Jan, MgA.
Mikyta Svätopluk, doc. Mgr. Art.
Morales Rodrigo, Mgr.
Mrva Jozef, MgA.
Mucha Petr, Bc.
Navrátil Zbyněk
Ondračka Pavel, PhDr.
Petišková Terezie, Mgr.
Plachký Tomáš, BcA.
Polák Tadeáš
Pospiszyl Tomáš, doc. Mgr., Ph.D.
Rathouský Luděk, doc. MgA.
Richter Hana
Ruller Tomáš, prof. akad. soch.
Smetana Matěj, MgA., Ph.D.
Sodomková Natálie
Sterec Pavel, MgA., Ph.D.
Šimková Monika, Mgr.
Šrámek Jan, MgA., Ph.D.
Štěpánek Petr, prof. RNDr. Ing., CSc., dr. h. c.
Štindlová Marie, MgA.
Tajovský Jakub, MgA.
Tobola Ondřej, MgA.
Tománek Adam
Trnková Barbora, MgA.
Váňa Dušan, MgA.
Vaněk Vojtěch, MgA.
Volfová Marika, MgA.
Výskalová Petra, Mgr.
Zálešák Jan, doc. Mgr., Ph.D.
Zandálková Marie
Zikmund-Lender Ladislav, PhDr.
Žáčková Markéta, Mgr., Ph.D.

Kontakt FaVU VUT v Brně


FaVU VUT v Brně
Tel.: (+420) 541 14 6850

Údolní 244/53
 

602 00 Brno