Historická verze stránek FaVU, prosím přejděte na nový web.Vyhledávání

Počet doktorandů pro akademický rok 2014/2015
16 doktorandů
Ambrůz Jan, prof. akad. soch.
Artamonov Vasil, MgA.
Baloun Vít, MgA.
Bartlová Milena, prof. PhDr., CSc.
Bartlová Milena, prof. PhDr., CSc.
Bařina Karel, MgA., DiS.
Bronni Benjamin
Cenek Filip, doc. MgA.
di Lenardo Jana
Dvořák Vojtěch
Ergensová Klára, Mgr., DiS.
Fajnor Richard, doc. Mgr.
Fňukal Jan
Gabriel Michal, prof. akad. soch.
Gravlejs Ivars, MgA.
Havlík Vladimír, doc. Mgr.
Hejmová Tereza, MgA.
Helia De Felice Jennifer, MgA., Ph.D.
Hládeková Katarína, MgA., Ph.D.
Hlavenka Tomáš, MgA.
Homola Ondřej, MgA.
Horáček Radek, prof. PaeDr., Ph.D.
Horáková Jana, doc. Mgr., Ph.D.
Hořínek Matouš, Mgr.
Houser Milan, doc. MgA.
Hrůza Tomáš, MgA.
Chamonikolasová Kaliopi, PhDr., Ph.D.
Chvátalová Ivana
Janečková Jana
Javůrek Tomáš, Mgr., DiS.
Jirků Marcela, Bc.
Klímová Barbora, doc. MgA., ArtD.
Klodová Lenka, doc. Mgr.A, Ph.D.
Kohoutková Karolína, MgA.
Koklesová Bohunka, doc. Mgr., Ph.D.
Koleček Michal, prof. Mgr., Ph.D.
Korbička Pavel, doc. Mgr.
Koryčánek Rostislav, Mgr.
Kořínková Jana, Mgr., Ph.D.
Křížová Hana
Kupková Marika, Mgr., Ph.D.
Kvíčala Petr, prof. MgA.
Lastomirský Ján, Mgr. et MgA.
Lidmila Jan, MgA.
Lungová Barbora, Mgr. et MgA.
Magid Václav, doc. Mgr.
Macháček Mikuláš, doc. MgA.
Malý Břetislav, MgA.
Mazanec Martin, Mgr., Ph.D.
Medek Tomáš, doc. Mgr.
Mikoška Jan, MgA.
Mikyta Svätopluk, doc. Mgr. Art.
Mrva Jozef, MgA.
Mucha Petr, Bc.
Navrátil Zbyněk
Ondračka Pavel, PhDr.
Petišková Terezie, Mgr.
Plachký Tomáš, BcA.
Pospiszyl Tomáš, doc. Mgr., Ph.D.
Rathouský Luděk, doc. MgA.
Richter Hana
Ruller Tomáš, prof. akad. soch.
Smetana Matěj, MgA., Ph.D.
Sterec Pavel, MgA., Ph.D.
Šimková Monika, Mgr.
Šrámek Jan, MgA., Ph.D.
Štěpánek Petr, prof. RNDr. Ing., CSc., dr. h. c.
Tajovský Jakub, MgA.
Tobola Ondřej, MgA.
Tománek Adam
Trnková Barbora, MgA.
Váňa Dušan, MgA.
Vaněk Vojtěch, MgA.
Výskalová Petra, Mgr.
Zálešák Jan, doc. Mgr., Ph.D.
Zandálková Marie
Zikmund-Lender Ladislav, PhDr.
Žáčková Markéta, Mgr., Ph.D.

Kontakt FaVU VUT v Brně


FaVU VUT v Brně
Tel.: (+420) 541 14 6850

Údolní 244/53
 

602 00 Brno