Vyhledávání

MgA. Hana Svobodová

E-mail: xvsvobodovah x ffa.vutbr.cz

Osobní číslo VUT: 143295

Číslo prac. poměru SAP: 0005143295

Studentská komora AS FAVU - člen

URI http://www.ffa.vutbr.cz/~xvsvobodovah

Legislativní komise AS FAVU - člen

URI http://www.ffa.vutbr.cz/~xvsvobodovah

Kontakt FaVU VUT v Brně


FaVU VUT v Brně
Tel.: (+420) 541 14 6850

Údolní 244/53
 

602 00 Brno