Vyhledávání

MgA. Ivana Hrončeková

E-mail: xvhroncekova x ffa.vutbr.cz

Osobní číslo VUT: 159539

Číslo prac. poměru SAP: 0005159539

Kabinet audiovizuálních technologií - student

Studijní program Výtvarná umění (P8206)
Forma kombinované studium
Typ studia doktorský

Kontakt FaVU VUT v Brně


FaVU VUT v Brně
Tel.: (+420) 541 14 6850

Údolní 244/53
 

602 00 Brno