Vyhledávání

Mgr. Lucie Pangrácová

E-mail: xvpangracova x vutbr.cz

Osobní číslo VUT: 147740

Číslo prac. poměru SAP: 0004147740

Ateliér sochařství 1 - student

Studijní program Výtvarná umění (P8206)
Forma kombinované studium
Typ studia doktorský
Telefon +420 775 680 504
E-mail lucije1@hotmail.com

Kontakt FaVU VUT v Brně


FaVU VUT v Brně
Tel.: (+420) 541 14 6850

Údolní 244/53
 

602 00 Brno