Vyhledávání





doc. Mgr. Pavel Korbička

E-mail: korbicka x ffa.vutbr.cz

proděkan pro tvůrčí činnost a vnější vztahy

Místnost R13/140
URI http://www.ffa.vutbr.cz/~korbicka

Galerijní rada - předseda

URI http://www.ffa.vutbr.cz/~korbicka

Rada studijních programů FAVU - předseda

URI http://www.ffa.vutbr.cz/~korbicka

Ateliér sochařství 2 - docent

URI http://www.ffa.vutbr.cz/~korbicka

Disciplinární komise FaVU - tajemník pracovní skupiny

URI http://www.ffa.vutbr.cz/~korbicka

Kolegium děkana - člen

Místnost R13/140
URI http://www.ffa.vutbr.cz/~korbicka

Umělecká rada - člen

URI http://www.ffa.vutbr.cz/~korbicka

Kontakt FaVU VUT v Brně


FaVU VUT v Brně
Tel.: (+420) 541 14 6850

Údolní 244/53
 

602 00 Brno