Vyhledávání

BcA. Přemysl Procházka

E-mail: xvprochazkap x ffa.vutbr.cz

Osobní číslo VUT: 155396

Číslo prac. poměru SAP: 0004155396

student

Studijní program Výtvarná umění (N8206)
Forma prezenční studium
Typ studia magisterský navazující
URI http://www.ffa.vutbr.cz/~xvprochazkap

Studentská komora AS FAVU - člen

URI http://www.ffa.vutbr.cz/~xvprochazkap

Legislativní komise AS FAVU - člen

URI http://www.ffa.vutbr.cz/~xvprochazkap

Kontakt FaVU VUT v Brně


FaVU VUT v Brně
Tel.: (+420) 541 14 6850

Údolní 244/53
 

602 00 Brno