Vyhledávání

BcA. Šimon Kiriakovský

E-mail: xvkiriakovsky x ffa.vutbr.cz

Osobní číslo VUT: 143279

Číslo prac. poměru SAP: 0005143279

student

Studijní program Výtvarná umění (N8206)
Forma prezenční studium
Typ studia magisterský navazující
URI http://www.ffa.vutbr.cz/~xvkiriakovsky

Kontakt FaVU VUT v Brně


FaVU VUT v Brně
Tel.: (+420) 541 14 6850

Údolní 244/53
 

602 00 Brno