Historická verze stránek FaVU, prosím přejděte na nový web.Vyhledávání

knihovních jednotek ve fondu knihovny FaVU
9 113

Bakalářský studijní program B8206 Výtvarná umění

Seznam bakalářských studijních oborů a ateliérů na FaVU

Výuka cizích jazyků na FaST pro bakaláře FaVU:

registrace předmětů - viz odkaz na web Ústavu jazyků: http://spv.webnode.cz/
Pozn.: studenti FaVU mají nárok na úhradu výuky, pokud nevyčerpají 3 x (tzn. 6 semestrů) jazykovou výuku na kmenové fakultě nebo v kombinaci s FAST. Po překročení tohoto limitu si hradí studenti výuku sami.
Na počátku letního semestru se konají na FaST informační schůzky francouzštiny, italštiny, němčiny, ruštiny a španělštiny.
Není možno hradit výuku anglického jazyka.
Pokud se budete na FAST registrovat, je třeba nahlásit na studijním odd. FaVU u své referentky ihned po registraci kód předmětu. Zaregistrovat se je možno nejpozději do začátku zimního semestru    ( i pro letní semestr). Pokud tak neučiníte, nebude předmět zapsán do  el. indexu a nebude možno za něj započítat kredity.

Studenti – magistři nemají nárok na úhradu studia jazyka.

Předepsané studium AJ a zkoušku je nutné absolvovat na FaVU.

Více informací o kurzech,  vyučujících a rozvrhu pro každý jazyk najdete na:

http://spv.webnode.cz

Kontakt studijního oddělení


Údolní 53, Brno
Místnost č.321

 

Studijní oddělení

1. a 2. ročník bakalářského studia, magisterské studium, přijímací řízení do bakalářského a magisterského studia

krizova x ffa.vutbr.cz

 
(+420) 541 14 6806

 

3. a 4. ročník bakalářského studia
janeckova x ffa.vutbr.cz

 
(+420) 541 14 6803

 

Zahraniční oddělení
ergensova x ffa.vutbr.cz

 
(+420) 541 14 6804


 

Úřední hodiny

Po
10:00 - 12:00   13:00 - 15:00

St
10:00 - 12:00   13:00 - 15:00

Čt
10:00 - 12:00