Vyhledávání

Založení FaVU
1. ledna 1993

Detail předmětu

Angličtina Upper Intermediate nižší - 1 (zimní)

Kód předmětu: FAVU-1UPP-Z
Akademický rok: 2017/2018
Typ předmětu: volitelný
Typ studia: bakalářský (první cyklus)
Ročník: 3
Semestr: zimní
Počet kreditů:
Výsledky učení předmětu:
Studenti dosáhnou úrovně na pomezí B1 - B2.
Způsob realizace výuky:
90 % kontaktní výuka, 10 % distančně
Prerekvizity:
Kurz je určen pro studenty, kteří budˇ: již absolvovali Intermediate angličtinu na FaVU, nebo: v rozřazovacím testu dosáhli maxima bodů (nebo o dva body méně), nebo pro ty, kteří jsou všeobecně dobří středně pokročilí.
Korekvizity:
Není specifikováno.
Doporučené volitelné složky programu:
Není specifikováno.
Obsah předmětu (anotace):
Upper-Intermediate nižšší 1 je určeno buď těm, kteří absolovovali Intermediate higher 1 a 2 (New Opportunities U 20 - 39),nebo těm, kterým je tato úroveň doporučena na individuální bázi.
Orientačně: "1" vždy odpovídá zimnímu semestru, "2" letnímu semestru.
Doporučená nebo povinná literatura:
Není specifikováno.
Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody:
Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT..
Způsob a kritéria hodnocení:
Jeden - tři psané texty (eseje, projektové přihlášky nebo jiné žánry spjaté volně či těsněji s uměním) během semestru včetně případných oprav zadaných pedagogem - bez hodnocení.
Dílčí testy na slovíčka, gramatiku či zadané čtení.
Pro získání zápočtu je třeba mít průměr ze všech dílčích testů 70%, splněnou povinnou docházku a splněny všechny úkoly zadané v průběhu semestru - písemné i ústní (prezentace).
Závěrečný test na gramatiku z probraných lekcí a zadaného čtení - pro zíkání známky je potřeba min. 50% a více.
Kdo neodevzdá písemné úkoly zadávané během semestru, nebude mít nárok na hodnocení, byť by složil závěrečný test.
Student má nárok na jeden řádný a dva opravné termíny.
Jazyk výuky:
angličtina
Pracovní stáže:
Není specifikováno.
Osnovy výuky:
English File Upper-Intermediate 1 - 3, povídky, jeden román v originále
Cíl:
Na každé úrovni je kladen důraz na dvě věci:
1. maximální komunikativnost - čili: chyby nevadí, ostych ano.
2. maximální možné osvojení slovní zásoby na minimálmím prostoru 12 - 13 sezení za semestr. Gramatikou se nedomluvíte, slovíčky ano.
Na konci bakalářského cyklu absolvují všichni studenti FaVU povinně státní zkoušku z angličtiny, která odpovídá maturitě z angličtiny na gymnáziu. (evropský referenční rámec = B1, středně pokročilí).
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Studenti mohou mít dvě neomluvené docházky za semestr.

Typ (způsob) výuky:

Seminář: 26 hod., povinná
Vyučující / Lektor: Mgr. et MgA. Barbora Lungová

Zařazení předmětu ve studijních programech