Vyhledávání

Cyklus inscenovaných dialogů ve formátu umělec-teoretik
<<REWIND

Detail předmětu

Angličtina B1 nižší (zimní)

Kód předmětu: FAVU-1APINV-Z
Akademický rok: 2017/2018
Typ předmětu: volitelný
Typ studia: bakalářský (první cyklus)
Ročník: 1
Semestr: zimní
Počet kreditů:
Výsledky učení předmětu:
V této fázi si studenti upevní znalost základních časů, seznámí se s verb patterns, kondicionály, vyzkouší si ústní prezentaci před publikem, upevňují si dosavadní slovní zásobu prostřednictvím čtení delších souvislejíšch testů; jsou vedeni k pozornému a kritickému čtení a uvažování o textech (filmech, uměleckých dílech) na jednoduché úrovni odpovídající úrovni angličtiny.
Způsob realizace výuky:
90 % kontaktní výuka, 10 % distančně
Prerekvizity:
Kurz je určen buďto absolventům kurzu Pre-Intermediate nižší 1 a 2, nebo těm studentům, kterým bude tato úroveň nabídnuta na základě bodů rozřazovacího testu nebo na základě ústního doporučení lektora.
Korekvizity:
Není specifikováno.
Doporučené volitelné složky programu:
Není specifikováno.
Obsah předmětu (anotace):
Kurz Pre-Intermediate vyšší je určen těm, kteří buď loni absolvovali na faVU z učebnice New Opportunities Pre-Intermediate do lekce 1 - 20, nebo těm, kteým je po individuální konzultaci tato úroveň doporučena.
Orientačně: "1" vždy odpovídá zimnímu semestru, "2" letnímu semeestru.
Doporučená nebo povinná literatura:
Není specifikováno.
Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody:
Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT..
Způsob a kritéria hodnocení:
Jeden - tři psané texty (eseje, projektové přihlášky nebo jiné žánry spjaté volně či těsněji s uměním) během semestru včetně případných oprav zadaných pedagogem - bez hodnocení.
Dílčí testy na slovíčka, gramatiku či zadané čtení.
Pro získání zápočtu je třeba mít průměr ze všech dílčích testů 70%, splněnou povinnou docházku a splněny všechny úkoly zadané v průběhu semestru - písemné i ústní (prezentace).
Závěrečný test na gramatiku z probraných lekcí a zadaného čtení - pro zíkání známky je potřeba min. 50% a více.
Kdo neodevzdá písemné úkoly zadávané během semestru, nebude mít nárok na hodnocení, byť by složil závěrečný test.
Student má nárok na jeden řádný a dva opravné termíny.
Jazyk výuky:
angličtina
Pracovní stáže:
Není specifikováno.
Osnovy výuky:
New English File 4-5
Cíl:
Studenti všech angličtin na pre=intermediate (mírně pokročilé) úrovni se vesměs poprvé seznamují s variantami minulých, přítomných a budoucích časů a jejich variantami, s kondicionály, atd. V této fázi znalosti jazyka si teprve osvojují všeobecnější slovní zásobu, která umožňuje konverzaci. Je pěstována také jejich schopnost rozumnět jednoduchým autentickým rozhovorům, zprávám, stejně jako i číst delší souvislejší texty (upravené na příslušnou úroveň). Studenti za semestr přečtou 1 - 2 knihy ze série Oxford Bookworms Library.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Student smí mít za semestr DVĚ NEOMLUVENÉ ABSENCE. Tyto absence jsou vyhrazeny i na ateliérové akce, jakou jsou plenéry, výstavy. V případě nemoci nebo vyšetření musí student předložit neschopenku nebo řádný formulář o vyšetření se všemi náležitostmi.

Typ (způsob) výuky:

Seminář: 26 hod., povinná
Vyučující / Lektor: Mgr. Matouš Hořínek
Mgr. et MgA. Barbora Lungová

Zařazení předmětu ve studijních programech