Vyhledávání

Milan Houser (7. děkan FaVU)
Milan Houser

Detail předmětu

Angličtina 0 (letní)

Kód předmětu: FAVU-1APIN-L
Akademický rok: 2017/2018
Typ předmětu: volitelný
Typ studia: bakalářský (první cyklus)
Ročník: 1
Semestr: letní
Počet kreditů:
Výsledky učení předmětu:
Studenti budou schopni základní komunikace v psané i mluvené formě (jednoduchý email, konverzace na jednoduché - obecné téma) - v této fázi mají již zafixované užití zájkladních minulých, přítomných, budoucích i předpřítomného času, znají základní okruhy slovní zásoby, etc...
Způsob realizace výuky:
90 % kontaktní výuka, 10 % distančně
Prerekvizity:
Znalost jazyka nejméně na úrovni falešných začátečníků, nejvíce na úrovni FCE či CAE - i pro ty se tu něco najde. Kurs je náročný na všech úrovních.
Korekvizity:
Není specifikováno.
Doporučené volitelné složky programu:
Není specifikováno.
Obsah předmětu (anotace):
Studenti jsou na základě rozřazovacího testu rozčleněny do příslušné úrovňové skupiny. oficiální učebnicí, se kterou pracujeme na všech čtvyřech úrovních - mírně pokročilí (evropský referenční rámec A1) - pokročilí (B2) jsou New Opportunities Student's Book a Workbook.
Pre-Intermediate nižžší odpovídá falešným začátečníkům.
Orientačně: "1" vždy odpovídá zimnímu semestru, "2" letnímu semeestru.
Doporučená nebo povinná literatura:
Není specifikováno.
Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody:
Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT..
Způsob a kritéria hodnocení:
Jeden - tři psané texty (eseje, projektové přihlášky nebo jiné žánry spjaté volně či těsněji s uměním) během semestru včetně případných oprav zadaných pedagogem - bez hodnocení.
Dílčí testy na slovíčka, gramatiku či zadané čtení.
Pro získání zápočtu je třeba mít průměr ze všech dílčích testů 70%, splněnou povinnou docházku a splněny všechny úkoly zadané v průběhu semestru - písemné i ústní (prezentace).
Závěrečný test na gramatiku z probraných lekcí a zadaného čtení - pro zíkání známky je potřeba min. 50% a více.
Kdo neodevzdá písemné úkoly zadávané během semestru, nebude mít nárok na hodnocení, byť by složil závěrečný test.
Student má nárok na jeden řádný a dva opravné termíny.
Jazyk výuky:
angličtina
Pracovní stáže:
Není specifikováno.
Osnovy výuky:
Osvojování komunikačních znalostí v angličtině na odpovídající úrovni (mírně pokročilí až pokročilí).
Na konci bakalářského cyklu absolvují všichni studenti FaVU povinně státní zkoušku z angličtiny, která odpovídá maturitě z angličtiny na gymnáziu. (evropský referenční rámec = B1, středně pokročilí).
New English File Us 3-4
Cíl:
Na každé úrovni je kladen důraz na dvě věci:
1. maximální komunikativnost - čili: chyby nevadí, ostych ano.
2. maximální možné osvojení slovní zásoby na minimálmím prostoru 12 - 13 sezení za semestr. Gramatikou se nedomluvíte, slovíčky ano.
Na konci bakalářského cyklu absolvují všichni studenti FaVU povinně státní zkoušku z angličtiny, která odpovídá maturitě z angličtiny na gymnáziu. (evropský referenční rámec = B1, středně pokročilí).
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Studenti mohou mít dvě neomluvené docházky za semestr.

Typ (způsob) výuky:

Seminář: 26 hod., povinná
Vyučující / Lektor: Mgr. et MgA. Barbora Lungová

Zařazení předmětu ve studijních programech