Vyhledávání

Počet absolventů magisterského stupně v roce 2013/14
magistrů

Detail předmětu

Základy výpočetní techniky - zimní

Kód předmětu: FAVU-ZVT-Z
Akademický rok: 2017/2018
Typ předmětu: povinný
Typ studia: bakalářský (první cyklus)
Ročník: 1
Semestr: zimní
Počet kreditů:
Výsledky učení předmětu:
- základní principy funkce počítače
- procesor, operační paměť, vstupní a výstupní zařízení, pevný disk, CD mechanika
- konstrukce počítače typu PC, flexibilita
- základy práce s textovým, grafickým, video editorem, souborové formáty
- elektronickou pošta, sociální sítě
Způsob realizace výuky:
90 % kontaktní výuka, 10 % distančně
Prerekvizity:
Nejsou vyžadovány.
Korekvizity:
Není specifikováno.
Doporučené volitelné složky programu:
Není specifikováno.
Obsah předmětu (anotace):
Kurz má seznámit studenty se základy práce s PC tak, aby si byli schopni samostatně vést v elektronické podobě své portfólio, tj. zvládnutí textového a obrazového editoru. Letní semestr je zaměřen na vytváření webových stránek pro potřebu vlastní prezentace na internetu.
Doporučená nebo povinná literatura:
Není specifikováno.
Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody:
Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT..
Způsob a kritéria hodnocení:
Zápočet.
Jazyk výuky:
čeština
Pracovní stáže:
Není specifikováno.
Osnovy výuky:
Základy HW (procesor, operační paměť, disky , další zař. ….), základy OS, základy práce v síti, E-mail, zálohování dat, přesahy k přidruženým oborům (audiotechnika, videokamery, fotoaparáty).
Cíl:
Kurz má seznámit studenty se základy práce s PC tak, aby si byli schopni samostatně vést v elektronické podobě své portfolio tj. zvládnutí všech současných běžných souborových formátů s důrazem na obrazové, zvukové a videoformáty, získání přehledu o současných používaných základních softwarech používaných ve výtvarnické praxi.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Účast ve cvičeních je povinná.

Typ (způsob) výuky:

Přednáška: 13 hod., nepovinná
Vyučující / Lektor: MgA. Vít Baloun
Cvičení na poč.: 26 hod., povinná
Vyučující / Lektor: MgA. Vít Baloun

Zařazení předmětu ve studijních programech