Vyhledávání

Studio digitálního sochařství a nových médií
CZ.1.07/2.2.00/28.0278, OPVK

Detail předmětu

Videogram / Projekce 2

Kód předmětu: FAVU-PR1-L
Akademický rok: 2017/2018
Typ předmětu: volitelný
Typ studia: bakalářský (první cyklus)
Ročník: 3
Semestr: letní
Počet kreditů:
Výsledky učení předmětu:
Zkušenosti z „jednoho příběhu filmu“; tedy i z projekce těch děl, která zůstala často nepovšimnuta, ale ta známější udělala možnými.
Způsob realizace výuky:
90 % kontaktní výuka, 10 % distančně
Prerekvizity:
Žádné.
Korekvizity:
Není specifikováno.
Doporučené volitelné složky programu:
Není specifikováno.
Obsah předmětu (anotace):
Smyslem modulu je společně vnímat vybraná filmová díla umělců, kteří ve správné době obsadili hraniční oblasti nikoho a zavedené mody percepce uvedli do zajímavých kolizí. Žánrem ani technikami (absolutní filmy, videografické eseje, zavedená studia a produkce, filmy transu atp.) neomezené tématické dvouhodinové večery, které napomohou porozumění souvislostí filmu a pohyblivého obrazu obecně s ostatními uměleckými druhy. Filmy reflektující oblast výtvarného umění, experimentální filmy, kultovní filmy i mlhavé obrazy. Vybrané projekce se po domluvě konají v malém sále Kina Art či kinosále MG v Brně z důvodu adekvátnosti místa vnímání filmu a všeho, co s touto specifickou audiovizuální instalací (kino) souvisí. Samostatný večer bude věnován praktickému seznámení se (v přítomnosti autorizovaného promítače) s kinotechnikou a tím, co pohyblivé obrazy v kině umožňuje (resp. umožňovalo) vidět. V rámci předmětu je studentům rovněž poskytnut finanční příspěvek (stipendium) na akreditace MFDF Jihlava a PAF Olomouc.
Doporučená nebo povinná literatura:
Sitney, P. Adams: Une histoire du cinéma. Museé national d'art moderne
Vogel, Amos: Film as a Subversive Art. Random House, New York (on-line)
Bresson, Robert: Poznámky o kinematografu. Dauphin, Praha
Ulver, Stanislav: Západní filmová avantgarda. ČFÚ, Praha
Sitney, P. Adams: Visionary Film. Oxfor University Press, New York
Epstein, Jean: Poetika obrazů. Herrmann a synové, Praha
Manovich, Lev: The Language of New Media. MIT Press
Bellour, Raymond & Bandy, Mary Lea (eds.): Godard. Son+Image 1974–1991. New York
Reiser, Martin & Zapp, Andrea (eds.): New Screen Media: Cinema/Art/Narrative. London
Petříček, Miroslav: Myšlení obrazem. Úvody FAMU, Praha
Beyond Narrative. DVD-ROM, ZKM, Karlsruhe
Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody:
Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány ve Studijním a zkušebním řádu VUT.
Způsob a kritéria hodnocení:
zápočet, recenzní esej (min. 2 normostrany) na dohodnuté téma
Jazyk výuky:
čeština
Pracovní stáže:
Není specifikováno.
Osnovy výuky:
Harmonogram a konkrétní témata jednotlivých projekčních večerů vzejdou z paměti a představ přihlášených studentů a budou upřesněna při prvním společném setkání. Aktuální program bývá zveřejněn na adrese http://www.videogram.cz.
Cíl:
Zjemňování estetické citlivosti k odlišným formám pohyblivého obrazu a učení se vnímavosti k rozdílům mezi různými režimy „vidění“. Doplnění základního rozhledu a souvislostí.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Projekce jsou povinné (70% účast), zpětná vazba v jakékoli formě vyžadována.

Typ (způsob) výuky:

Seminář: 12 hod., povinná
Vyučující / Lektor: doc. MgA. Filip Cenek
MgA. Ivana Hrončeková

Zařazení předmětu ve studijních programech