Vyhledávání

Založení FaVU
1. ledna 1993

Detail předmětu

Základy digitálního videa

Kód předmětu: FAVU-ZADIVI-Z
Akademický rok: 2017/2018
Typ předmětu: volitelný
Typ studia: bakalářský (první cyklus)
Ročník: 1
Semestr: zimní
Počet kreditů:
Výsledky učení předmětu:
Základní soběstačnost v oboru: zvládnutí nelineárních střižen a videozařízení, kterými disponuje Kabinet audiovizuálních technologií.
Způsob realizace výuky:
90 % kontaktní výuka, 10 % distančně
Prerekvizity:
Žádné.
Korekvizity:
Není specifikováno.
Doporučené volitelné složky programu:
Není specifikováno.
Obsah předmětu (anotace):
Prakticky orientovaný kurz zabývající se zpracováním videa v počítači s důrazem na rozvíjení skladebných a tvůrčích schopností studentů. V kurzu je upřednostňován individuální přístup a pomoc s řešením konkrétních problémů studenta (či skupin s obdobnou úrovní dovedností) v oblasti digitálního videa.
Doporučená nebo povinná literatura:
Není specifikováno.
Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody:
Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány ve Studijním a zkušebním řádu VUT.
Způsob a kritéria hodnocení:
zápočet: konzultace nad realizací vlastního projektu v oblasti zpracování pohyblivého obrazu
Jazyk výuky:
čeština
Pracovní stáže:
Není specifikováno.
Osnovy výuky:
Vyjde z dovedností a požadavků přihlášených studentů.
Cíl:
Bezproblémové zvládnutí základního řetězce zpracování videoobrazu pomocí současných počítačových technologií: střih v nejpoužívanějších programech (FinalCut Pro, Premiere Pro), příprava grafiky pro film (Photoshop, Illustrator), zpracování zvuku (SoundForge, Wavelab, Cubase, Nuendo), finalizace celého projektu v nejžádanějších výstupech, tedy příprava a masterování DVD disků (ReelDVD, Scenarist, Encore) a ukotvení obrazového materiálu na internetu (Cleaner, ProCoder, RealNetworks, Quicktime).
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Přednášky jsou nepovinné po individuální domluvě a realizaci vlastního projektu během kurzu.

Typ (způsob) výuky:

Přednáška: 13 hod., nepovinná
Vyučující / Lektor: doc. MgA. Filip Cenek
Seminář: 13 hod., povinná
Vyučující / Lektor: doc. MgA. Filip Cenek

Zařazení předmětu ve studijních programech