Vyhledávání

Cyklus inscenovaných dialogů ve formátu umělec-teoretik
<<REWIND

Detail předmětu

Základy výpočetní techniky Mac OS

Kód předmětu: FAVU-ZVM
Akademický rok: 2017/2018
Typ předmětu: volitelný
Typ studia: bakalářský (první cyklus)
Ročník: 1
Semestr: zimní
Počet kreditů:
Výsledky učení předmětu:
Schopnost pracovat s workstation Apple Mac OS X. Zládnuté základy práce s postprodukčními softwary pro video (Final Cut a Motion).
Způsob realizace výuky:
90 % kontaktní výuka, 10 % distančně
Prerekvizity:
Nejsou vyžadovány.
Korekvizity:
Není specifikováno.
Doporučené volitelné složky programu:
Není specifikováno.
Obsah předmětu (anotace):
Kurz má seznámit studenty se základy práce s Mac OS X tak, aby si byli schopni samostatně používat workstation vybavenou tímto OS. Dále má studenty seznámit se základy práce s vybraným video postprodukčním softwarem.
Doporučená nebo povinná literatura:
Není specifikováno.
Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody:
Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány ve Studijním a zkušebním řádu VUT.
Způsob a kritéria hodnocení:
zápočet
Jazyk výuky:
čeština, angličtina
Pracovní stáže:
Není specifikováno.
Osnovy výuky:
Kurz seznamuje studenty se základy práce s Mac OS, aby byli schopni samostatně používat pracovní stanici vybavenou tímto operačním systémem. Dále kurzseznamuje studenty se základy práce s vybraným postprodukčním softwarem na platformě Mac OS.
Cíl:
Cílem kurzu je seznámit studenty se základní logikou ovládání softwaru pracujícího pod Mac OS X, specifiky desktopového prostředí této platformy a se základními rozdíly mezi majoritní platformou MS Windows a Mac OS X.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Semináře jsou povinné.

Typ (způsob) výuky:

Přednáška: 13 hod., nepovinná
Vyučující / Lektor: MgA. Tomáš Hrůza
Seminář: 13 hod., povinná
Vyučující / Lektor: doc. MgA. Filip Cenek

Zařazení předmětu ve studijních programech