Vyhledávání

Studio digitálního sochařství a nových médií
CZ.1.07/2.2.00/28.0278, OPVK

Detail předmětu

Oborový ateliér II - Malířství 2 - letní

Kód předmětu: FAVU-B2M2-L
Akademický rok: 2017/2018
Typ předmětu: povinný
Typ studia: bakalářský (první cyklus)
Ročník: 2
Semestr: letní
Počet kreditů: 15 
Výsledky učení předmětu:
Malba, kresba, výtvarné umění.
Způsob realizace výuky:
90 % kontaktní výuka, 10 % distančně
Prerekvizity:
Znalost základních technologických a uměleckých zákonitostí studovaného oboru.
Korekvizity:
Není specifikováno.
Doporučené volitelné složky programu:
Není specifikováno.
Obsah předmětu (anotace):
Upevňování a získávání jistoty v ideálním zobrazovacím médiu popřípadě nový rozvoj formou experimentů. Rozvoj kontextuálních znalostí z oboru současného umění.
Doporučená nebo povinná literatura:
Není specifikováno.
Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody:
Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT..
Způsob a kritéria hodnocení:
Ateliérová zkouška.
Jazyk výuky:
čeština
Pracovní stáže:
Není specifikováno.
Osnovy výuky:
Průběžné zvyšování technologické připravenosti a zkušenosti.
Cíl:
Osvojit si technologii studovaného oboru. Prohlubování již získaných dovedností a znalostí.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Účast ve výuce je povinná.

Typ (způsob) výuky:

Přednáška: 39 hod., nepovinná
Vyučující / Lektor: doc. MgA. Luděk Rathouský
Seminář: 156 hod., povinná
Vyučující / Lektor: doc. MgA. Luděk Rathouský

Zařazení předmětu ve studijních programech