Vyhledávání

Založení FaVU
1. ledna 1993

Detail předmětu

Seminář ze současného českého a světového umění

Kód předmětu: FAVU-1SECSU
Akademický rok: 2017/2018
Typ předmětu: volitelný
Typ studia: bakalářský (první cyklus)
Ročník: 2
Semestr: letní
Počet kreditů:
Výsledky učení předmětu:
Studenti si v tematické oblasti současného umění zvolí dílčí téma, které zpracují formou seminární práce. Přitom prokážou schopnost orientovat se v dostupných zdrojích informací o současném umění a s jejich pomocí popsat, analyzovat či interpretovat vybraný fenomén. V rámci seminárních prezentací studenti prokazují schopnost výběru a uspořádání informací a volbu vhodného způsobu jejich zprostředkování.
Způsob realizace výuky:
90 % kontaktní výuka, 10 % distančně
Prerekvizity:
Orientace v dějinách umění 20. Století, absolvování kurzu Současné české a světové umění
Korekvizity:
Není specifikováno.
Doporučené volitelné složky programu:
Není specifikováno.
Obsah předmětu (anotace):
Seminář navazující na přednáškový kurz Současné české a světové umění I. Obsahem semináře jsou studentské referáty a prezentace rozpracovaných seminárních prací spojené s diskuzemi.
Doporučená nebo povinná literatura:
Není specifikováno.
Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody:
Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT .
Způsob a kritéria hodnocení:
Zkouška (klasifikovaná seminární práce).
Jazyk výuky:
čeština
Pracovní stáže:
Není specifikováno.
Osnovy výuky:
Jednotlivé semináře jsou postaveny na studentských prezentacích a následné řízené diskuzi. V průběhu semestru studenti prezentují průběh přípravy seminárních prací, během semestru jsou rovněž diskutovány aktuální události, reflektovány vybrané výstavy (a další počiny) a jejich případné kritické ohlasy. Některé semináře jsou založeny na diskuzi nad vybranými texty.
Cíl:
Cílem semináře je prohloubení přehledu o hlavních směrech, proudech a tendencích ve vývoji umění po roce 1990 s důrazem na české umění. Cílem samostatné práce na zvoleném tématu je orientace v dostupných zdrojích informací o současném umění a rozvoj dovedností v oblasti zpracování odborného textu.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Účast na semináři je povinná.

Typ (způsob) výuky:

Seminář: 13 hod., povinná
Vyučující / Lektor: Mgr. Jan Zálešák, Ph.D.

Zařazení předmětu ve studijních programech