Vyhledávání

Celkový počet studentů pro akademický rok 2014/2015
257 studentů

Detail předmětu

Dějiny designu 1 - zimní

Kód předmětu: FAVU-DEDE1-Z
Akademický rok: 2017/2018
Typ předmětu: volitelný
Typ studia: bakalářský (první cyklus)
Ročník: 3
Semestr: zimní
Počet kreditů:
Výsledky učení předmětu:
Znalost základních vývojových směrů průmyslového a grafického designu, jejich dominantních problémú a osobností.
Způsob realizace výuky:
90 % kontaktní výuka, 10 % distančně
Prerekvizity:
Bez prerekvizit.
Korekvizity:
Není specifikováno.
Doporučené volitelné složky programu:
Není specifikováno.
Obsah předmětu (anotace):
Předmět se zaměřuje na dějiny grafického a průmyslového designu od jejich formování po období druhé světové války. Poukazuje na předobraz designérských aktivit v tradičních disciplínách rukodílné práce a užitého umění, na zrod profese designéra v období první průmyslové revoluce a její další proměny. Předmět bude vyučovat Mgr. Vít Jakubíček.
Doporučená nebo povinná literatura:
Není specifikováno.
Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody:
Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT..
Způsob a kritéria hodnocení:
Požadavky k udělení zápočtů: písemný test z probrané látky, úspěšnost 80% a více.
Jazyk výuky:
čeština
Pracovní stáže:
Není specifikováno.
Osnovy výuky:
1. Vymezení předmětu "dějin designu", jeho rozdílné interpretace. Grafický a průmyslový design.
2. "Proto-design": historické formování nikterých aspektu designu v poedprumyslové éoe.
3. První prúmyslová revoluce, krize koncepce užitého uminí a zrod profese designera.
4. Vynález litografie a zrod plakátu.
5. - 6. Reformní hnutí 2. poloviny 19. století.
7. - 9.Formování secese a její zenit v období poelomu 19. a 20. století.
10. Alfons Mucha a secese v Eechách.
11. Peter Behrens a zrod Corporate Identity.
12. Raná moderna.
Cíl:
Absolvent předmětu získá historicko-teoretické zázemí, které je možno využít při řešení praktických úkolů.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Přednáška je nepovinná.

Typ (způsob) výuky:

Přednáška: 26 hod., nepovinná
Vyučující / Lektor: Mgr. Vít Jakubíček

Zařazení předmětu ve studijních programech