Vyhledávání

Celkový počet studentů pro akademický rok 2014/2015
257 studentů

Detail předmětu

Základy psychologie 2 - letní

Kód předmětu: FAVU-ZPS2
Akademický rok: 2017/2018
Typ předmětu: volitelný
Typ studia: bakalářský (první cyklus)
Ročník: 2
Semestr: letní
Počet kreditů:
Výsledky učení předmětu:
Požadavky pro získání zápočtu - povinná 50% účast a vypracování referátu
Způsob realizace výuky:
90 % kontaktní výuka, 10 % distančně
Prerekvizity:
Znalost humanitních předmětů na středoškolské úrovni.
Korekvizity:
Není specifikováno.
Doporučené volitelné složky programu:
Není specifikováno.
Obsah předmětu (anotace):
Člověk a realita a jejich vzájemná interakce. Úvod do problematiky sociální psychologie (témata - společenské pozice, jejich naplňování rolemi, komunikace a sdělování, neverbální komunikace). Stručný popis základních psychologických směrů (gestalt-, behavior-, human-, transpersonal-, bioenergetizační psych. a psychoanalýza). Charakteristika psychických poruch a problémů.
Doporučená nebo povinná literatura:
Není specifikováno.
Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody:
Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT .
Způsob a kritéria hodnocení:
Zkouška: písemný test a ústní pohovor.
Jazyk výuky:
čeština
Pracovní stáže:
Není specifikováno.
Osnovy výuky:
1. Sociální psychologie - sociabilita, skupina, sociální prostředí,
pojmy - postoje, předsudky, stereotypy, normy, konformizmus, / hierarchie ve skupině - pozice, role, status /
charakter skupin / teritoriální vymezení / doba / kultura / psychologie davu

2. Sociální psychologie - komunikace, interakce, modely
pojmy - sociální percepce / kooperace, kompetitivnost, hostilita, konflikt / asertivita / komunikace uměním /
neverbální komunikace, základní postoje a jejich čtení, modely

3. Základní ps. směry - gestaltizmus, behaviorizmus, psychoenergetizace
pojmy - celek, vhled, reflexologie - I.P.Pavlov, programové učení, aktivace organizmu

4. Základní ps. směry - psychoanalýza
důležití představitelé - S.Freud, C.G.Jung, A.Adler

5. Základní ps. směry - humanizmus, transpersonální psychologie
důležití představitelé - Rogers, Maslow, S.Grof,

6. Psychické poruchy a odchylky, charakteristika dětské psychiky
pojmy - neuróza, psychóza, psychopatie, autizmus, dyslexie, dysgrafie, mutizmus…

7. Charakteristika dětské psychiky
pojmy - antropomorfizmus, topizmus..
Cíl:
Osvojení základní psychologické terminologie a schopnost popisu funkcí psychiky člověka. Zisk znalosti o obecných teoriích o psychologických aspektech determinace člověka. Doplňkem jsou informace o různých technikách psycho-hygieny, energetizačních a aktivačních praktikách psycho-somatické manipulace.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Účast je povinná.

Typ (způsob) výuky:

Přednáška: 13 hod., nepovinná
Vyučující / Lektor: doc. Mgr. Richard Fajnor
Seminář: 13 hod., povinná
Vyučující / Lektor: doc. Mgr. Richard Fajnor

Zařazení předmětu ve studijních programech