Vyhledávání

Počet absolventů magisterského stupně v roce 2013/14
magistrů

Detail předmětu

Večerní kresba 2 - letní

Kód předmětu: FAVU-VK2-L
Akademický rok: 2017/2018
Typ předmětu: volitelný
Typ studia: bakalářský (první cyklus)
Ročník: 2
Semestr: letní
Počet kreditů:
Výsledky učení předmětu:
Kresba studijní a výrazová s důrazem na formální stránku.
Způsob realizace výuky:
90 % kontaktní výuka, 10 % distančně
Prerekvizity:
Orientace v základní terminologii v oblasti lidské anatomie, morfologie i antropologie. Orientace v terminologii z oblasti perspektivy. Znalost příkladů z oblasti dějin výtvarného umění a schopnost reagovat na uváděné odkazy.
Korekvizity:
Není specifikováno.
Doporučené volitelné složky programu:
Není specifikováno.
Obsah předmětu (anotace):
Prohloubení znalostí v kresbě figury, s důrazem na správnou konstrukci-stavbu figury,
proporce, anatomii,výraz a kompozici. Rozvoj v oblasti výrazové kresby.

Doporučená literatura:
Bammes, Gottfried: Der nackte Mensch, Verlag der Kunst, Dresden, 1982
Hogarth, Burne: Dynamic Anatomy, Watson-Guptill, New York, 1990
Barcsay, Jeno: Anatomie artistique l'homme, Vincent, Fréal & Cie, Paris, 1960
Zrzavý, Josef: Anatomie pro výtvarníky, Avicenum, Praha, 1977
Doporučená nebo povinná literatura:
Není specifikováno.
Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody:
Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT..
Způsob a kritéria hodnocení:
Předložení hotových prací.
Jazyk výuky:
čeština
Pracovní stáže:
Není specifikováno.
Osnovy výuky:
Základní kreslířské návyky a "hygiena" kresby - odstup, uhel pohledu, poměřování, horizont.
Charakteristika jednotlivých kreslících materiálů a způsob práce.
Studijní konturová, liniová a tónová kresba.
Pohybové kresby a kresby s časovým limitem.
Kresba výrazová a "volná" kresba.
Cíl:
Cílem je osvojení si kreslířských zručností a postupů, které vedou k úspěšnému
a efektivnímu zvládnutí kresby figury.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Cvičení/seminář/atelier - povinná účast 80%

Typ (způsob) výuky:

Seminář: 78 hod., povinná
Vyučující / Lektor: Mgr. et MgA. Ján Lastomirský

Zařazení předmětu ve studijních programech