Vyhledávání

Získej titul
BcA.MgA.PhD

Detail předmětu

Autorská práva - zimní

Kód předmětu: FAVU-AUP-Z
Akademický rok: 2017/2018
Typ předmětu: volitelný
Typ studia: bakalářský (první cyklus)
Ročník: 3
Semestr: zimní
Počet kreditů:
Výsledky učení předmětu:
Osvojení si práce s právním textem (zákonnou normou).
Způsob realizace výuky:
90 % kontaktní výuka, 10 % distančně
Prerekvizity:
Nejsou.
Korekvizity:
Není specifikováno.
Doporučené volitelné složky programu:
Není specifikováno.
Obsah předmětu (anotace):
Teoretické a praktické informace související s ochranou duševního vlastnictví v ČR, výuka práce s právním textem (zákonnou normou), systém získávání relevantních informací.
Doporučená nebo povinná literatura:
Není specifikováno.
Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody:
Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT..
Způsob a kritéria hodnocení:
Zápočet.
Jazyk výuky:
čeština
Pracovní stáže:
Není specifikováno.
Osnovy výuky:
Teoretické a praktické informace související s ochranou duševního vlastnictví v ČR.
Výuka práce s právním textem (zákonnou normou).
Systém získávání relevantních informací.
Cíl:
Osvojit si teoretické i praktické informace související s ochranou duševního vlastnictví v ČR.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Přednáška je nepovinná.

Typ (způsob) výuky:

Přednáška: 26 hod., nepovinná
Vyučující / Lektor: JUDr. Petr Přehnil, Ph.D.

Zařazení předmětu ve studijních programech