Vyhledávání

Počet ateliérů
16

Detail předmětu

Oborový ateliér II - Intermédia - letní

Kód předmětu: FAVU-B2IN-L
Akademický rok: 2015/2016
Typ předmětu: povinný
Typ studia: bakalářský (první cyklus)
Ročník: 2
Semestr: letní
Počet kreditů: 15 
Výsledky učení předmětu:
Individuální a umělecký přístup k techologiím studovaného oboru.
Způsob realizace výuky:
90 % kontaktní výuka, 10 % distančně
Prerekvizity:
Znalost základních technologických a uměleckých zákonitostí studovaného oboru.
Korekvizity:
Není specifikováno.
Doporučené volitelné složky programu:
Není specifikováno.
Obsah předmětu (anotace):
Studenti rozvíjejí zkušenosti z praktických předmětů a propojují je se znalostmi z teorií technologie. Podle potřeby dostávají studijní úkoly, které realizují s přihlédnutím k individuálním dispozicím.
Doporučená nebo povinná literatura:
Není specifikováno.
Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody:
Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT..
Způsob a kritéria hodnocení:
Ateliérová zkouška.
Jazyk výuky:
čeština
Pracovní stáže:
Není specifikováno.
Osnovy výuky:
Zabývá se v zásadě tímtéž, rozšiřuje si představu o práci ve videu.
Rovněž studuje možnosti performance.
Důležitá je vlastní analýza práce, neustálé vymezování se, hledání osobních přístupů.
1) Schopnost sebeurčení podle typu.
2) Instalace.
Cíl:
Osvojit si technologii studovaného oboru.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Účast ve výuce je povinná.

Typ (způsob) výuky:

Přednáška: 39 hod., nepovinná
Vyučující / Lektor: MgA. Pavel Sterec, Ph.D.
Seminář: 156 hod., povinná
Vyučující / Lektor: MgA. Pavel Sterec, Ph.D.

Zařazení předmětu ve studijních programech