Vyhledávání

Rybářská 125/13/15
125/13/15

Detail předmětu

Oborový ateliér IV - Intermédia - letní

Kód předmětu: FAVU-B4IN-L
Akademický rok: 2015/2016
Typ předmětu: povinný
Typ studia: bakalářský (první cyklus)
Ročník: 4
Semestr: letní
Počet kreditů: 10 
Výsledky učení předmětu:
Zkušenost z realizace bakalářského projektu.
Způsob realizace výuky:
90 % kontaktní výuka, 10 % distančně
Prerekvizity:
Schopnost najít a realizovat pro bakalářskou zkoušku vhodný ateliérový úkol.
Korekvizity:
Není specifikováno.
Doporučené volitelné složky programu:
Není specifikováno.
Obsah předmětu (anotace):
Studenti se soustřeďují na vykonání praktické části bakalářské zkoušky, vyhledávají pro sebe nejvhodnější téma a realizační formu s předpokladem veřejné prezentace. Zároveň předloží ke schválení projekt svého magisterského studia.
Doporučená nebo povinná literatura:
Není specifikováno.
Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody:
Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT..
Způsob a kritéria hodnocení:
Státní bakalářská zkouška.
Jazyk výuky:
čeština
Pracovní stáže:
Není specifikováno.
Osnovy výuky:
Rozvíjení a prohlubování dosavadních zkušeností, práce na bakalářské práci.
Diskuze o současném diskurzu, příprava vlastní výstavy v galeriích, příprava ateliérové výstavy, rozvíjení kurátorských schopností.
1) Multimediální problematika - animace, webové stránky.
Individuální koncepce práce, dle charakteru studenta.
Cíl:
Naučit se využívat vlastní umělecký potenciál.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Účast ve výuce je povinná.

Typ (způsob) výuky:

Seminář: 195 hod., povinná
Vyučující / Lektor: MgA. Pavel Sterec, Ph.D.

Zařazení předmětu ve studijních programech