Vyhledávání

Milan Houser (7. děkan FaVU)
Milan Houser

Detail předmětu

Oborový ateliér I - Malířství 2 - zimní

Kód předmětu: FAVU-B1M2-Z
Akademický rok: 2017/2018
Typ předmětu: povinný
Typ studia: bakalářský (první cyklus)
Ročník: 1
Semestr: zimní
Počet kreditů: 15 
Výsledky učení předmětu:
Rozvíjení kresebných a malířských schopností.
Způsob realizace výuky:
90 % kontaktní výuka, 10 % distančně
Prerekvizity:
Prerekvizitou jsou umělecké a teoretické schopnosti, prokázané při přijímací zkoušce.
Korekvizity:
Není specifikováno.
Doporučené volitelné složky programu:
Není specifikováno.
Obsah předmětu (anotace):
Rozvoj povědomí o současném umění, hledání ideálního média pro své směřování.
Doporučená nebo povinná literatura:
Není specifikováno.
Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody:
Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT..
Způsob a kritéria hodnocení:
Požadavky k udělení zápočtů: množství a kvalita práce a úroveň interakce s učitelem, snaha a píle.
Jazyk výuky:
čeština
Pracovní stáže:
Není specifikováno.
Osnovy výuky:
Kresba a malba podle modelu, studium figury. Podle naturelu studenta podpora ke studiu všech možných reálií i tektoniku vlastního vědomí.
Cíl:
Zvládnout základy kresby a malby a výtvarného myšlení současnosti.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Účast ve výuce je povinná.

Typ (způsob) výuky:

Přednáška: 39 hod., nepovinná
Vyučující / Lektor: doc. MgA. Luděk Rathouský
Seminář: 156 hod., povinná
Vyučující / Lektor: doc. MgA. Luděk Rathouský

Zařazení předmětu ve studijních programech