Vyhledávání

Počet absolventů magisterského stupně v roce 2013/14
magistrů

Detail předmětu

Bakalářský seminář

Kód předmětu: FAVU-BSK-T
Akademický rok: 2015/2016
Typ předmětu: povinný
Typ studia: bakalářský (první cyklus)
Ročník: 4
Semestr: zimní
Počet kreditů:
Výsledky učení předmětu:
Student je schopen se orientovat v historii uměleckého projevu a zná kontext vývoje kultury v základních společenských souvislostech.
Způsob realizace výuky:
90 % kontaktní výuka, 10 % distančně
Prerekvizity:
Absolvování všech povinných teoretických kurzů a kurzů dějin umění z nabídky studijních plánů FaVU.
Korekvizity:
Není specifikováno.
Doporučené volitelné složky programu:
Není specifikováno.
Obsah předmětu (anotace):
Kurz má za úkol koordinovat přípravu studentů na teoretickou část státní závěrečné zkoušky v bakalářském stupni studia.
Doporučená nebo povinná literatura:
Literatura, týkající se dějin umění od počátků po současnost.
Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody:
Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT..
Způsob a kritéria hodnocení:
Státní závěrečná zkouška.
Jazyk výuky:
čeština, angličtina
Pracovní stáže:
Není specifikováno.
Osnovy výuky:
1) Studenti ukončí všechny zkoušky z povinných teoretických předmětů.
2) Průběžné konzultace
Cíl:
Cílem je prověřit základní teoretickou připravenost studentů bakalářského stupně studia tak, aby respektovala specifičnost pozice studentů uměleckých oborů a odpovídala zvyklostem FaVU.
Diplomandi FaVU problematiku dějin umění reflektují z osobitého hlediska aktivních umělců, ale zároveň strukturovaně, věcně a na odborném základě.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Absolvování předmětů zabývajících se dějinami umění je povinné.

Typ (způsob) výuky:

Seminář: 169 hod., povinná
Vyučující / Lektor: PhDr. Kaliopi Chamonikolasová, Ph.D.

Zařazení předmětu ve studijních programech