Vyhledávání

Rybářská 125/13/15
125/13/15

Detail předmětu

Zvuková tvorba - zimní

Kód předmětu: FAVU-1ZT-Z
Akademický rok: 2015/2016
Typ předmětu: volitelný
Typ studia: bakalářský (první cyklus)
Ročník: 4
Semestr: zimní
Počet kreditů:
Výsledky učení předmětu:
Získání přehledu o dějinách a aspektech sound-artu, zvukové ekologii, field-recording a
experimentální zvukové tvorbě. Seznámení se se stěžejními díly a osobnostmi sound-artu. Poslech,
analýza.
Způsob realizace výuky:
90 % kontaktní výuka, 10 % distančně
Prerekvizity:
Nejsou
Korekvizity:
Není specifikováno.
Doporučené volitelné složky programu:
Není specifikováno.
Obsah předmětu (anotace):
Vybrané kapitoly z dějin sound-artu.
Sound-art jako hraniční oblast mezi skladbou, objektem, instalací a performancí.
Poslech, analýza, diskuze.
Zvuková ekologie, zvukové krajiny.
“Čištění uší” - různá cvičení směřující ke zkvalitnění schopnosti poslechu.
Field-recording.
Experimentální zvuková tvorba.
Současná audio-scéna.
Příprava vlastní zvukové práce.
Doporučená nebo povinná literatura:
Salome Voegelin: Listening to Noise and Silence: Towards a Philosophy of Sound Art
Alan Licht, Jim O' Rourke. Sound Art: Beyon Music, Between Categories.
Raymond Murray Schaffer, The tuning of the world
Robin Minard, Sound installation art
Pierre Schaeffer, Konkrétní hudba
Michal Rataj, Elektroakustická hudba a vybrané koncepty radioartu
Lenka Dohnalová, Estetické modely evropské elektroakustické hudby a elektroakustická hudba v ČR
Jozef Cseres, Michal Murin, Od analogového k digitálnímu... Nové pohlady na nové umenia v audiovizuálnom veku
Trevor Wishart, On Sonic Art
John Cage, Composition In Retrospect
Brandon LaBelle , Background Noise: Perspectives on Sound Art
Thomas Bey William Bailey, Micro-bionic: Radical Electronic Music and Sound Art in the 21st Century [Paperback]
Bjorn Hellstrom, Modelling of Sound in Public Spaces
Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody:
Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního
řádu VUT.
Způsob a kritéria hodnocení:
prezence, test, sepsání konceptu své zamýšlené zvukové práce
Jazyk výuky:
čeština
Pracovní stáže:
Není specifikováno.
Osnovy výuky:
Osnovy výuky:
1. Osvobození zvuku – seznámení se s koncepty, manifesty, díly a představiteli futurismu a dále
především musique concrete. Poslech a diskuse.
2. Soundscapes – seznámení se s konceptem zvukových krajin a problematikou zvukové ekologie.
Odkaz díla R.M.Schafera. Samostatné zvukové procházky, field-recording a cvičení poslechu.
3. Elektro-akustická zvuková tvorba – vliv nových technologií na zvukovou estetiku. elektronická
hudba artificiální i populární. Kořeny nezávislé tanenčí hudby. Současná scéna experimentální
elekro-akustické hudby. Poslech, diskuse.
4. Zvukové instalace – seznámení se s vybranými díly předních světových autorů sound-artu.
(např.: Bernhard Leitner, Bill Fontana, Ryoji Ikeda...)
Cíl:
Zimní semestr je věnován dějinám sound-artu a seznámení se s teoretickými aspekty zvukové
tvorby v její možné šíři. Součástí kurzu bude též rozvíjení schopností kritického, důkladného
poslechu a vnímání zvuku. Proběhne i terenní nahrávání ruchů a příprava vlastní zvukové
kompozice.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
prezenční listina

Typ (způsob) výuky:

Seminář: 26 hod., povinná
Vyučující / Lektor: MgA. Jiří Suchánek

Zařazení předmětu ve studijních programech