Vyhledávání

Nezávislá studentská galerie
UMAKART

Detail předmětu

Technologie audio - zimní

Kód předmětu: FAVU-TEAUDI-Z
Akademický rok: 2015/2016
Typ předmětu: volitelný
Typ studia: bakalářský (první cyklus)
Ročník: 2
Semestr: zimní
Počet kreditů:
Výsledky učení předmětu:
Záznamová a editorská práce ve zvukovém studiu zejména v programech ProTools a Cubase.
Schopnost tvorby vlastních zvukových nebo hudebních kompozic.
Způsob realizace výuky:
90 % kontaktní výuka, 10 % distančně
Prerekvizity:
Základy technologie audio.
Korekvizity:
Není specifikováno.
Doporučené volitelné složky programu:
Není specifikováno.
Obsah předmětu (anotace):
A) Praktická práce ve studiu, teorie záznamu zvuku. Výuka hudebních sw, práce s nimi. V letním semestru seminář vedený profesionálním zvukařem.
B) Hudební styly a jejich záznam, zvuk jako hlavní nositel informací. Poslech hudby z pozice produkování různých žánrů …. (od folkloru po techno). Důraz na exprerimentální hudbu.
Doporučená nebo povinná literatura:
časopis Computer Music ad.
Zdeněk Škvor, Akustika a elektroakustika, 2002
Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody:
Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT..
Způsob a kritéria hodnocení:
Klasifikovaný zápočet.
Jazyk výuky:
čeština
Pracovní stáže:
Není specifikováno.
Osnovy výuky:
A) Praktická práce ve studiu, teorie záznamu zvuku. Výuka hudebních sw, práce s nimi. V letním semestru seminář vedený profesionálním zvukařem.
B) Hudební styly a jejich záznam, zvuk jako hlavní nositel informací. Poslech hudby z pozice produkování různých žánrů …. (od folkloru po techno). Důraz na exprerimentální hudbu.
Cíl:
- získávání praktických dovedností v používání zvuku ve výtvarném umění
- organizace práce ve zvukovém studiu a samostatnost při záznamu a editaci zvuku
- využití široké škály možností v tvorbě akustických kompozic pro komplexní multimediální a interaktivní kompozice
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Přednášky jsou nepovinné, seminář povinný.

Typ (způsob) výuky:

Přednáška: 13 hod., nepovinná
Vyučující / Lektor: MgA. Jiří Suchánek
Seminář: 13 hod., povinná
Vyučující / Lektor: MgA. Jiří Suchánek

Zařazení předmětu ve studijních programech