Vyhledávání

Telefon FaVU
541 14 6850

Detail předmětu

Zvuková tvorba - letní

Kód předmětu: FAVU-1ZT-L
Akademický rok: 2015/2016
Typ předmětu: volitelný
Typ studia: bakalářský (první cyklus)
Ročník: 4
Semestr: letní
Počet kreditů:
Výsledky učení předmětu:
Získání praktických zkušeností při tvorbě, realizaci a prezentaci zvukového díla, rozvíjení
sebereflexe. Veřejné vystoupení a vytvoření CD.
Studenti budou mít možnost veřejně se prezentovat na akci TRIAL, podílet se jak na obsahu
večera, tak i na realizace celé akce a získat tak praktické zkušenosti s běžným uměleckým chodem
( příprava, propagace, realizace, reflexe).
Ve studiu U.fon vznikne během hodin “audio-dílna”, ve které budou vznikat skupinové
improvizace a nahrávky zkoumající různé přístupy a technologie tvorby zvuku.
Kompilace nahrávek bude závěrečným výstupem letního semestru a každý student si odnese jedno
společně vytvořené CD, na kterém se podílel.
Způsob realizace výuky:
90 % kontaktní výuka, 10 % distančně
Prerekvizity:
kurz je určen absolventům předmětu Zvuková tvorba 1 a Technologie audio či studentům s praktickým přehledem v oblasti zpracování zvuku, schopné již samostatně pracovat ve zvukovém studiu.
Korekvizity:
Není specifikováno.
Doporučené volitelné složky programu:
Není specifikováno.
Obsah předmětu (anotace):
field-recording – příprava tématu i technického vybavení
zvukové procházky
snímání ruchů venku i ve studiu
fooley
tvorba zvukových objektů
skupinové improvizace – strategie, zásady.
sebereflexe
nahrávání a mixáž improvizací
příprava skupinového vystoupení
podílení se na organizaci a realizaci vystoupení
záznam vystoupení
tvorba CD kompilace
Doporučená nebo povinná literatura:
Nicolas Collins , Handmade Electronic Music: The Art of Hardware Hacking
John Rink , Musical Performance: A Guide to Understanding
Jaroslav Kofroň, Učebnice harmonie
Oliver Sacks, Musicophilia
Thom Holmes, Electronic and Experimental Music: A History of a New Sound (Media and Popularculture)
Gary Montague, Live Electronics
Miller Puckette, Theory and Technique of Electronic Music.
Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody:
Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního
řádu VUT.
Způsob a kritéria hodnocení:
účast na vystoupení, spolupodílení se na organizaci vystoupení,
vytvoření samostatné nahrávky na CD kompilaci.
Jazyk výuky:
čeština
Pracovní stáže:
Není specifikováno.
Osnovy výuky:
Praktická cvičení.
Cíl:
V letním semestru bude výuka zaměřena na praktické aspekty zvukové tvorby:
a to od tvorby autorských zvukových objektů, nahrávání v terénu, snímání ruchů, práci ve
zvukovém studiu, přes mixáž skladby až po přípravu vystoupení a veškeré organizační záležitosti
spojené s jeho realizací.
Výsledné vystoupení účastníků kurzu se uskuteční 3x za semestr v rámci večerů studentské audiovizuální
tvorby TRIAL pořádané Kabinetem audio-video v galerii 4AM.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
prezenční listina

Typ (způsob) výuky:

Seminář: 52 hod., povinná
Vyučující / Lektor: MgA. Jiří Suchánek

Zařazení předmětu ve studijních programech