Vyhledávání

Počet absolventů magisterského stupně v roce 2013/14
magistrů

Detail předmětu

Oborový ateliér I - Intermédia - letní

Kód předmětu: FAVU-B1IN-L
Akademický rok: 2015/2016
Typ předmětu: povinný
Typ studia: bakalářský (první cyklus)
Ročník: 1
Semestr: letní
Počet kreditů: 15 
Výsledky učení předmětu:
Znalost širšího uměleckého kontextu ateliéru.
Způsob realizace výuky:
90 % kontaktní výuka, 10 % distančně
Prerekvizity:
Teoretické a praktické zkušenosti z uzavřeného prvního semestru studia.
Korekvizity:
Není specifikováno.
Doporučené volitelné složky programu:
Není specifikováno.
Obsah předmětu (anotace):
Studenti jsou uvedeni do technologických a uměleckých základů práce v ateliéru, vykonávají základní studijní úkoly podle zadání vedoucího.
Doporučená nebo povinná literatura:
KANDINSKIJ, Vasilij. O duchovnosti v umění, Triáda 1998
BEY, H. Dočasná autonomní zóna. Praha: Tranzit, 2004
MARTIN, Agnes. Nezkalená mysl. Praha: Arbor vitae, 2000
Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody:
Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT..
Způsob a kritéria hodnocení:
Ateliérová zkouška.
Jazyk výuky:
čeština
Pracovní stáže:
Není specifikováno.
Osnovy výuky:
1) Prohlubování vlastního názoru na kresbu, malbu, základní informace o identické imaginaci.
2) Motivační konfrontace navozuje postupné představy o aplikacích do dalších motivačních(inspiračních) systémů - citační programy, "kopie", studium mentální metafyziky.
Cíl:
Seznámit se základy potřebnými ke studiu v ateliéru.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Účast ve výuce je povinná.

Typ (způsob) výuky:

Přednáška: 39 hod., nepovinná
Vyučující / Lektor: MgA. Pavel Sterec, Ph.D.
Seminář: 156 hod., povinná
Vyučující / Lektor: MgA. Pavel Sterec, Ph.D.

Zařazení předmětu ve studijních programech