Vyhledávání

knihovních jednotek ve fondu knihovny FaVU
9 113

Detail předmětu

Oborový ateliér I - Intermédia - zimní

Kód předmětu: FAVU-B1IN-Z
Akademický rok: 2015/2016
Typ předmětu: povinný
Typ studia: bakalářský (první cyklus)
Ročník: 1
Semestr: zimní
Počet kreditů: 15 
Výsledky učení předmětu:
Znalost základních ateliérových technologií.
Způsob realizace výuky:
90 % kontaktní výuka, 10 % distančně
Prerekvizity:
Prerekvizitou jsou umělecké a teoretické schopnosti, prokázané při přijímací zkoušce.
Korekvizity:
Není specifikováno.
Doporučené volitelné složky programu:
Není specifikováno.
Obsah předmětu (anotace):
Studenti jsou uvedeni do technologických a uměleckých základů práce v ateliéru, vykonávají základní studijní úkoly podle zadání vedoucího.
Doporučená nebo povinná literatura:
BEY, H. Dočasná autonomní zóna. Praha: Tranzit, 2004
MANOVICH, Lev. The Language of New Media. MIT Press
KNÍŽÁK, Milan. Jeden z možných postojů jak být s uměním, Votobia 1998
MARTIN, Agnes. Nezkalená mysl. Praha: Arbor vitae, 2000
Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody:
Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT..
Způsob a kritéria hodnocení:
Ateliérová zkouška.
Jazyk výuky:
čeština
Pracovní stáže:
Není specifikováno.
Osnovy výuky:
1) Možnost práce v jednom médiu.
2) Možnost paralelní práce ve více médiích.
Cíl:
Úvod do studia v ateliéru.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Účast ve výuce je povinná.

Typ (způsob) výuky:

Přednáška: 39 hod., nepovinná
Vyučující / Lektor: MgA. Pavel Sterec, Ph.D.
Seminář: 156 hod., povinná
Vyučující / Lektor: MgA. Pavel Sterec, Ph.D.

Zařazení předmětu ve studijních programech