Vyhledávání

knihovních jednotek ve fondu knihovny FaVU
9 113

Detail předmětu

Kresba komiksů manga - zimní

Kód předmětu: FAVU-KKM - Z
Akademický rok: 2015/2016
Typ předmětu: volitelný
Typ studia: bakalářský (první cyklus)
Ročník: 2
Semestr: zimní
Počet kreditů:
Výsledky učení předmětu:
Studenti jsou schopni kreslit komiksy manga. Jsou schopni použít různé styly kresby manga na základě zaměření vytvářeného komiksu. Během semestru vytvoří svoji vlastní krátkou mangu. Dokáží obstát v soudobé debatě na témata, kterých se dotkneme během výuky, a to nejen slovně, ale i řečí komiksových stripů, umění a jiných výrazových prostředků, které nejsou předem omezeny.
Způsob realizace výuky:
90 % kontaktní výuka, 10 % distančně
Prerekvizity:
žádné
Korekvizity:
Není specifikováno.
Doporučené volitelné složky programu:
Není specifikováno.
Obsah předmětu (anotace):
Vyučující: Yumi Yahiro (Japonsko). Seminář – dílna, kde jsou studenti vždy nejprve seznámeni s konkrétním typem kresby mangy nebo se způsoby, jaké se v kresbě manga požívají pro různé typy postav, scén, objektů, zvířat... Následně si kresbu pod vedením vyučující sami vyzkouší. Jsou diskutovány důvody použitých stylů kresby, vhodnost typů kresby vzhledem k tématu, osobní rukopisy… Komunikovat se bude slovy, myšlenkami a prostřednictvím komiksových bublin.
Doporučená nebo povinná literatura:
Yishan Li: Massive Manga: The Complete Reference to Drawing Manga, Search Press 2011
Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody:
Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
Způsob a kritéria hodnocení:
zápočet
Jazyk výuky:
angličtina
Pracovní stáže:
Není specifikováno.
Osnovy výuky:
Jednotlivé body v osnově se prolínají a nebudou probírány přesně v uvedeném pořadí; budou se do jisté míry navzájem prolínat.
1. Kresba obličeje
2. Portrét
3. Oči, ústa
4. Kresba lidských postav
5. Kresba městské krajiny
6. Výtvarný materiál používaný pro kresbu mangy (vhodnost různých materiálů pro různé účely…)
7. Přírodní krajina
8. Proměny kresby mangy na základě zaměření (masově prodávaný komiks, komiks jako výstavní artefakt, komiks pro dívky - šódžo, komiks pro chlapce - šónen, komiks pro ženy na mateřské dovolené, komiks pro důchodce, komiks pro businessmany…)
Cíl:
Cílem kurzu je seznámit se a prakticky si vyzkoušet základní kresebné techniky komiksů manga. Studenti si osvojí postupy typické pro tvorbu japonského komiksu. Přehledově se budou orientovat v současných trendech v kresbě manga. Studenti i vyučující též získají zkušenost rozhovoru, myšleno jak doslovně, tak metaforicky, od východu na západ a zpět. Celou navozenou situaci, která mezi vyučující a studenty vznikne, je možno brát jako samostatný komiksový příběh.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Účast ve výuce je povinná.

Typ (způsob) výuky:

Seminář: 26 hod., nepovinná
Vyučující / Lektor: doc. MgA. Filip Cenek

Zařazení předmětu ve studijních programech