Vyhledávání

Nezávislá studentská galerie
UMAKART

Detail předmětu

Japonská malba - nihonga - letní

Kód předmětu: FAVU-JMN-L
Akademický rok: 2015/2016
Typ předmětu: volitelný
Typ studia: bakalářský (první cyklus)
Ročník: 3
Semestr: letní
Počet kreditů:
Výsledky učení předmětu:
Studenti jsou schopni malovat tradiční japonskou technikou nihonga, popřípadě si tyto znalosti rozšíří, zejména v oblasti polychomní japonské malby. Vědí, jaké použít materiály a postupy. Jsou schopni reagovat na podněty související s tématy tohoto kurzu využívajíce mentální i dovednostní výbavy, kterou získají během navštěvování předmětu . Nabudou zkušenosti mezikulturní komunikace a spolupráce.
Způsob realizace výuky:
90 % kontaktní výuka, 10 % distančně
Prerekvizity:
Žádné. Předchozí absolutorium předmětu Japonská malba – nihonga – zimní je vhodné, avšak ne nutné.
Korekvizity:
Není specifikováno.
Doporučené volitelné složky programu:
Není specifikováno.
Obsah předmětu (anotace):
Vyučující: Yumi Yahiro (Japonsko). Dílna, ve které se studenti postupně učí techniku tradiční japonské malby za konzultací a vedení vyučující. Na seminářích se také konzultují vytvořené (domácí) práce. Významný je jak výsledek, tak i process tvorby a veškeré myslitelné vedlejší efekty.
Doporučená nebo povinná literatura:
Lawrence Smith: Nihonga: Traditional Japanese Painting: 1900-1940, British Museum Press 1991
Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody:
Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
Způsob a kritéria hodnocení:
Zápočet bude udělen po předložení vypracovaných úkolů zadávaných během semestru a na základě docházky.
Jazyk výuky:
angličtina
Pracovní stáže:
Není specifikováno.
Osnovy výuky:
1. Polychromní techniky v japonské malbě.
2. Minerální pigmenty.
3. Adjustace: závěsné svitky, svitky do ruky, “skládané zástěny” byōbu.
4. Lávování.
5. Kontrast, zlato, stříbro.
6. Individuální rukopis v japonské malbě.
7. Trvanlivost japonské malby.
8. Práce na individuálních dílech, jejich konzultace po technické i obsahové stránce.
9. Prolínání nihongy se západním malířstvím.
Cíl:
Cílem kurzu je prakticky si vyzkoušet, resp. rozšířit základy japonské malby – nihongy. Kurz je cílen na použití polychromních technik nihongy. Z teoretických témat budou diskutovány překryvy se západním malířstvím či individuální rukopisy. Studenti se seznámí s používanými materiály a technikami typickými pro polychromní nihongu. Prostřednictvím (vlastní) umělecké tvorby se vytvoří / bude pokračovat (mezikulturní) dialog mezi vyučující a studenty, který má ambice být obohacující pro všechny zúčastněné.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Účast ve výuce je povinná.

Typ (způsob) výuky:

Seminář: 26 hod., nepovinná
Vyučující / Lektor: doc. MgA. Filip Cenek

Zařazení předmětu ve studijních programech