Vyhledávání

Počet ateliérů
16

Detail předmětu

Japonská malba - nihonga - zimní

Kód předmětu: FAVU-JMN-Z
Akademický rok: 2015/2016
Typ předmětu: volitelný
Typ studia: bakalářský (první cyklus)
Ročník: 3
Semestr: zimní
Počet kreditů:
Výsledky učení předmětu:
Studenti ovládají základy japonské tradiční techniky nihonga. Vědí, jaké použít materiály a postupy. Absolvují zkušenost mezikulturní komunikace a spolupráce.
Způsob realizace výuky:
90 % kontaktní výuka, 10 % distančně
Prerekvizity:
žádné
Korekvizity:
Není specifikováno.
Doporučené volitelné složky programu:
Není specifikováno.
Obsah předmětu (anotace):
Vyučující: Yumi Yahiro (Japonsko). Dílna, ve které se studenti postupně učí techniku tradiční japonské malby za konzultací a vedení vyučující. Na seminářích se také konzultují vytvořené (domácí) práce. Významný je jak výsledek, tak i process tvorby a veškeré myslitelné vedlejší efekty.
Doporučená nebo povinná literatura:
Lawrence Smith: Nihonga: Traditional Japanese Painting: 1900-1940, British Museum Press 1991
Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody:
Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
Způsob a kritéria hodnocení:
Zápočet bude udělen po předložení vypracovaných úkolů zadávaných během semestru a na základě docházky.
Jazyk výuky:
angličtina
Pracovní stáže:
Není specifikováno.
Osnovy výuky:
1. Materiály – japonský papír washi, hedvábí eginu, štětce.
2. Monochromní versus polychromní japonská malba.
3. Inkoust sumi.
4. Monochromní techniky, tónování inkoustu.
5. Význam obrysu.
6. Práce na individuálních dílech, jejich konzultace po technické i obsahové stránce.
7. Historický kontext japonské malby. Místo nihongy v současnosti.
8. Možnosti a použití nihongy ve volné tvorbě.
Cíl:
Cílem kurzu je prakticky si vyzkoušet, resp. rozšířit základy japonské malby – nihongy. Kurz je cílen na použití polychromních technik nihongy. Z teoretických témat budou diskutovány překryvy se západním malířstvím či individuální rukopisy. Studenti se seznámí s používanými materiály a technikami typickými pro polychromní nihongu. Prostřednictvím (vlastní) umělecké tvorby se vytvoří / bude pokračovat (mezikulturní) dialog mezi vyučující a studenty, který má ambice být obohacující pro všechny zúčastněné.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Účast ve výuce je povinná.

Typ (způsob) výuky:

Seminář: 26 hod., nepovinná
Vyučující / Lektor: doc. MgA. Filip Cenek

Zařazení předmětu ve studijních programech