Vyhledávání

Získej titul
BcA.MgA.PhD

Detail předmětu

Kresba komiksů manga - letní

Kód předmětu: FAVU-KKM - L
Akademický rok: 2015/2016
Typ předmětu: volitelný
Typ studia: bakalářský (první cyklus)
Ročník: 2
Semestr: letní
Počet kreditů:
Výsledky učení předmětu:
Studenti jsou schopni kreslit komiksy manga. Jsou schopni použít různé styly kresby manga na základě zaměření vytvářeného komiksu. Během semestru vytvoří svoji vlastní krátkou mangu nebo navážou na práci z předchozího semestru. Přístup komiksů manga mohou použít jak přímo v kresbě, tak i v jiných uměleckých médiích a v jakýchkoli životních situacích.
Způsob realizace výuky:
90 % kontaktní výuka, 10 % distančně
Prerekvizity:
Žádné. Předchozí absolutorium předmětu Japonská malba – nihonga – zimní je doporučené, avšak ne nutné.
Korekvizity:
Není specifikováno.
Doporučené volitelné složky programu:
Není specifikováno.
Obsah předmětu (anotace):
Vyučující: Yumi Yahiro (Japonsko). Seminář – dílna, kde jsou studenti vždy nejprve seznámeni s konkrétním typem kresby mangy nebo se způsoby, jaké se v kresbě manga používají. Následně si kresbu sami vyzkouší. Jsou diskutovány důvody použitých stylů kresby, vhodnost typů kresby vzhledem k tématu. Zkouší se různé postupy a chápání zpracovávaných témat. Komunikovat se bude slovy, myšlenkami a prostřednictvím komiksových bublin.
Doporučená nebo povinná literatura:
Yishan Li: Massive Manga: The Complete Reference to Drawing Manga, Search Press 2011
Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody:
Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
Způsob a kritéria hodnocení:
zápočet
Jazyk výuky:
angličtina
Pracovní stáže:
Není specifikováno.
Osnovy výuky:
Jednotlivé body v osnově se prolínají a nebudou probírány přesně v uvedeném pořadí; budou se do jisté míry navzájem prolínat.
1. Interiér
2. Exteriér
3. Východní a západní přístupy. Orient a western.
4. Superhrdinové
5. Monstra, příšery, obludy
6. Zvířata
7. Časopisy manga, dódžinši (fan-fiction)
8. Erotika a sex v manze
Cíl:
Cílem kurzu je prakticky si vyzkoušet , resp. prohloubit si základní kresebné techniky komiksů manga. Studenti si osvojí postupy typické pro tvorbu japonského komiksu. Budou se orientovat v základní problematice mangy. Důležitá je i zkušenost mezikulturní. Celou navozenou situaci, která mezi vyučující a studenty vznikne, je možno brát jako samostatný komiksový příběh.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Účast ve výuce je povinná.

Typ (způsob) výuky:

Seminář: 26 hod., nepovinná
Vyučující / Lektor: doc. MgA. Filip Cenek

Zařazení předmětu ve studijních programech