Vyhledávání

Cyklus inscenovaných dialogů ve formátu umělec-teoretik
<<REWIND

Detail předmětu

Oborový ateliér III - Intermédia - zimní

Kód předmětu: FAVU-B3IN-Z
Akademický rok: 2015/2016
Typ předmětu: povinný
Typ studia: bakalářský (první cyklus)
Ročník: 3
Semestr: zimní
Počet kreditů: 15 
Výsledky učení předmětu:
Propojení studia teoretických základů a praxe v ateliérové práci.
Způsob realizace výuky:
90 % kontaktní výuka, 10 % distančně
Prerekvizity:
Osvojení teorie a praxe oboru.
Korekvizity:
Není specifikováno.
Doporučené volitelné složky programu:
Není specifikováno.
Obsah předmětu (anotace):
Studenti se pod vedením pedagoga učí propojovat získané zkušenosti a znalosti, spolupracují při vymezování úkolů a zkoumají možnosti variant řešení. Do své práce začleňují poznatky z teoretických předmětů.
Doporučená nebo povinná literatura:
CÍSAŘ, K. Věci o kterých s nikým nemluvím, Agite/Fra 2010
BENJAMIN, W. Dílo a jeho zdroj. Praha: Odeon, 1979
MANOVICH, Lev. The Language of New Media. MIT Press
Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody:
Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT..
Způsob a kritéria hodnocení:
Ateliérová zkouška.
Jazyk výuky:
čeština
Pracovní stáže:
Není specifikováno.
Osnovy výuky:
Vychází kontinuálně z práce v předešlých ročnících
1) Street art
2) Performance
3) Malba
4) Mix media
Cíl:
Osvojit si technologii studovaného oboru.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Účast ve výuce je povinná.

Typ (způsob) výuky:

Přednáška: 39 hod., nepovinná
Vyučující / Lektor: MgA. Pavel Sterec, Ph.D.
Seminář: 156 hod., povinná
Vyučující / Lektor: MgA. Pavel Sterec, Ph.D.

Zařazení předmětu ve studijních programech